top of page

Jak prowadzić komunikację odpowiedzialną społecznie
CSR to skrót od angielskiego Corporate Social Responsibility, czyli społecznej

odpowiedzialności biznesu. To idea, w ramach której, firmy w swoim rozwoju

uwzględniają również ogólny interes społeczny, w tym kwestie związane z przyszłością

ludzkości, równością oraz środowiskiem. Jakie są więc główne cechy oraz założenia

działań CSR? Czy mogą sobie na nie pozwolić jedynie bogate firmy? Jak prowadzić

udaną komunikację o tego typu działaniach?Z tekstu dowiesz się:

● Czym jest CSR

● Jakie płyną korzyści z prowadzenia działań CSR

● W jaki sposób powinna wyglądać komunikacja

● O współpracy z NGO – samiCzym jest CSR

Każdego roku coraz więcej firm prowadzi działania z zakresu Corporate Social

Responsibility. Coraz więcej przedsiębiorstw przyznaje, że ich działania mają realny wpływ

na teraźniejszość oraz przyszłość świata. Wymaga to od nich wzięcia odpowiedzialności nie

tylko za własne wyniki finansowe oraz nieokiełznaną ekspansję, ale również za wpływ, jaki

ich przedsiębiorstwa wywierają na społeczeństwo oraz środowisko. Odbiorcy to kochają.

Klienci domagają się od światowych firm zmian, które zmienią nasze życie na lepsze również

w dłuższej perspektywie.


Korzyści dla firm wynikające z działań CSR

Działania CSR przynoszą wiele korzyści dla firm. Przede wszystkim, prowadząc takie

działania, łatwo poprawić swój wizerunek oraz zbudować pozytywne relacje z klientami, co

może przełożyć się również na zwiększenie sprzedaży. Dodatkowo angażowanie się w

działania społeczne i ochronę środowiska może przyczynić się do większego zaangażowania

pracowników w rozwój firmy. Jednak plusy prowadzenia biznesu w połączeniu z CSR

powinny być rozpatrywane przede wszystkim długoterminowo.


Jak planować działania CSR

Najważniejsza w planowaniu CSR jest autentyczność podejmowanych działań. Tylko w ten

sposób możemy zainspirować innych naszą troską o społeczeństwo. Aby działania CSR

przyniosły pożądane efekty, firma powinna przede wszystkim określić swoje cele i wartości.

W kolejnym kroku powinna wybrać obszary, w których chce się angażować oraz poszukać

organizacji non-profit, z którymi chciałaby nawiązać współpracę. Kluczowe jest tutaj

zweryfikowanie działalności NGO – sów, abyśmy wiedzieli, czy działania przez nie

prowadzone są spójne z naszą marką. Podstawą jest to, aby produkty i usługi oferowane przez

nas nie łamały żadnej z idei, o które będzie walczyć organizacja, z którą się zwiążemy.


Następnie należy wyznaczyć wspólne cele, określić budżet oraz harmonogram wspólnych

działań. Zdefiniujcie z NGO – sem wspólne cele działalności. A następnie przeprowadźcie

analizę SWOT. Pozwoli to wam zidentyfikować mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia. W

oparciu o jej wyniki opracujecie razem strategie, na której skorzystacie w największy

możliwy sposób.


Komunikacja działań CSR

Działania CSR powinny dostarczać odbiorcom pozytywnych emocji. Warto zadbać również o

to, aby miały one walor edukacyjny. Przybliżmy ludziom konkretne problemy społeczne i

zaproponujmy, w jaki sposób można je rozwiązać. Komunikacja jest kluczowa w przypadku

działań CSR. Firma powinna zadbać o wewnętrzną komunikację, aby pracownicy czuli się

zaangażowani oraz zmotywowani do działania. Istotna jest też komunikacja zewnętrzna, w

tym kontakt z mediami.


Analiza i ocena działań CSR

Aby ocenić skuteczność działań CSR, firma powinna zweryfikować odpowiednie wskaźniki

sukcesu oraz monitorować swoje działania. W razie potrzeby powinna również dokonywać

zmian i poprawek.

Comments


bottom of page