top of page

KOMUNIKACJA KORPORACYJNA

• Budujemy mocne fundamenty wizerunku

• Dostosowujemy komunikację do działań i celów

• Wspieramy osiąganie celów

• Dbamy o relacje i zaufanie do marki

Podstawą komunikacji korporacyjnej są fakty, głęboka wiedza merytoryczna związana z daną branżą, dane finansowe. Komunikaty muszą być konstruowane w taki sposób, by nie pozostawiać pola do zróżnicowanej interpretacji przez analityków czy inwestorów. Tu liczy się przede wszystkim zaufanie. Aby je zdobyć i utrzymać, zarządy spółek powinny komunikować się w sposób wyważony, bardzo dokładny, klarowny i zawsze prawdziwy, nastawiony na utrzymywanie relacji w dłuższej perspektywie czasowej.

bottom of page