top of page

LOKOWANIE PRODUKTU

• zawsze chcemy efektu WOW

• mówimy gdzie warto się pokazać

• zapewniamy naturalny kontekst

• negocjujemy stawki

• nadzorujemy produkcję

Lokowanie produktu to umieszczenie go w środku przekazu radiowego lub telewizyjnego w taki sposób, żeby w prosty i czytelny sposób przemawiał do podświadomości odbiorcy i, przede wszystkim, zachęcał go do jego używania. Nie jest to oczywista reklama i dzięki temu jest to obecnie jedno z najczęściej stosowanych narzędzi marketingowych. Ta niestandardowa forma promocji polega na przedstawieniu towaru, usługi lub znaku towarowego w taki sposób, by stanowił integralną część produkcji. Co jest siłą takiego przekazu? Po pierwsze- wiarygodność. Po drugie - pokazanie produktu w jego jak najbardziej naturalnym środowisku i w końcu po trzecie - emisja poza blokami reklamowymi.

Ponieważ zależy nam na jak najlepszym efekcie, zwracamy szczególną uwagę na to, gdzie warto się pokazać. Pomaga nam w tym wieloletnia współpraca z najlepszymi redakcjami w Polsce. Dzięki temu nie tylko jesteśmy w stanie zapewnić jak najbardziej naturalny kontekst, w jakim pojawi się lokowany produkt, ale też negocjować stawki i nadzorować produkcję.

bottom of page