top of page

CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu

Zaktualizowano: 23 lis 2021

CSR to skrót od angielskiego Corporate Social Responsibility, po polsku jest to społeczna odpowiedzialność biznesu. W koncepcji tej dobrowolnie w działach firmy uwzględniany jest interes społeczny, relacje z różnymi grupami interesariuszy, a także brane są pod uwagę kwestie środowiskowe, wszystko to już na etapie budowania strategii biznesowej. Jakie są podstawowe cechy oraz założenia CSR? W tym tekście omówimy je, posługując się przykładami działań, które prowadzi Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką, jeden z klientów Agencji Rocket Science Communication. Poniżej najważniejsze cechy CSR:

  • CSR to nie filantropia

  • Autentyczne działania i realna pomoc

  • Dostarczanie wiedzy i narzędzi

  • Współpraca z organizacjami cieszącymi się zaufaniem publicznym

CSR to nie filantropia

Po pierwsze warto zaznaczyć, że nie powinno się porównywać CSR do filantropii. Działania CSR mają za zadanie wzmocnić wizerunek marki jako eksperta i innowatora oraz stanowić źródło przewagi konkurencyjnej. CSR to dobry kanał dotarcia do klientów, przy jego użyciu możliwe jest także ciekawe mówienie o marce. W ostatnim czasie obserwujemy wzrost znaczenia komunikacji opartej na wartościach. Będzie to cenna wskazówka w procesie planowania strategii opartej na społecznej odpowiedzialności biznesu. Działania CSR stanowią uwiarygodnienie misji i wizji marki. W myśl idei społecznej odpowiedzialności biznesu podejmowane projekty powinny nawiązywać do tych wartości i przekonań. Ważnym celem CSR jest także budowanie lojalności konsumentów oraz silnie zaangażowanej społeczności. Siłą organizacji opartych na społecznej odpowiedzialności biznesu są ludzie – klienci, beneficjenci projektów, ale także kontrahenci i partnerzy biznesowi.


Olga Kozierowska, założycielka Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, w jednym z wywiadów mówiła: Jestem społecznikiem i prowadzę fundację, nie klasyczny biznes. Ale fundacji bez zrozumienia biznesu i istnienia w biznesie nie da się prowadzić. Dlaczego Sukces Pisany Szminką? Bo od zawsze chciałam zmienić choć kawałek świata na lepsze.


Autentyczność i realna pomoc

Bardzo ważna w CSR jest autentyczność podejmowanych działań. Kolejne projekty powinna inspirować troska o dobro społeczne. Dobrze jeśli inicjatywy nawiązują do konkretnych problemów społecznych – czy to tych bieżących, wynikających z aktualnych wydarzeń, czy też występujących lokalnie lub dotyczących specyficznej grupy społecznej. Tak jest w przypadku konkursu Bizneswoman Roku, który od 12 lat wspiera przedsiębiorczość kobiet oraz budowanie polityki różnorodności. Kluczową kwestią jest także to, aby działania CSR charakteryzowała realna pomoc, zachęta do pomocy i wsparcie. Powinny to być autentyczne działania, fachowe rady oraz konkretne projekty. Nie można również zapominać o tym, że profil działań CSR powinien być spójny z pozostałymi projektami marki, dlatego ważne jest, aby działania CSR odpowiadały na aktualne potrzeby i wyzwania konkretnej grupy społecznej. Mogą to być samodzielni rodzice lub osoby mające trudności ze znalezieniem pracy, należy pamiętać, aby wszystkie projekty do siebie nawiązywały i tworzyły spójną całość. Warto zastanowić się, czy poszczególne działania CSR będą pasowały do profilu naszej firmy.


Wiedza i narzędzia

Jedną z funkcji CSR jest dostarczanie emocji, jednak nie mniej ważna jest wiedza. Działania CSR powinny mieć charakter edukacyjny lub informacyjny, przybliżać poszczególne problemy społeczne i podpowiadać, jak można z nimi walczyć lub im przeciwdziałać. Społeczna odpowiedzialność biznesu może w ciekawej i atrakcyjnej dla odbiorcy formie przekazywać ważne kwestie, o których być może mówi się za mało na co dzień w przestrzeni publicznej. Dobrym przykładem będą tu kampanie społeczne: #NiePrzepraszamZa, #Wybieram, #SukcesWMojejNaturze, #StaćMnieNaSukces, czy też spektakl społeczny „Wysokie C”. Ich celem jest edukowanie w kwestii poczucia pewności siebie Polek, świadomego wyboru wśród młodych ludzi kierunku kształceni czy odrzucenia stereotypowego myślenia. Druga ważna kwestia to przydatne narzędzia, które będą stanowić realne wsparcie dla użytkowników. Sukces TO JA – ogólnopolski program wzmacniania aktywności zawodowej kobiet – oferuje szereg ciekawych i bezpłatnych narzędzi, takich jak kursy online, webinary, podcast Sukces Talks, ebooki, czy aplikację MyOla. Są one szeroko dostępne, korzystanie z nich nie wymaga posiadania zaawansowanego sprzętu, a przy tym mają dużą wartość merytoryczną, a treści w nich zawarte są sformułowane w atrakcyjnej i przystępnej formie. Praktyki zdecydowanie warte naśladowania!


Współpraca z organizacjami cieszącymi się zaufaniem publicznym

Cenna przy okazji realizacji kampanii CSR będzie współpraca z organizacjami cieszącymi się zaufaniem publicznym. Z jednej strony wzbudzi to zaufanie grupy docelowej, z drugiej będzie to element integracji społecznej, tak ważnej dla działań CSR. Przykładem tego rodzaju projektu może być Klub Champions of Change, którego członkowie podejmują wspólne działania na rzecz działań włączających, które wyrównują szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz wspierają różnorodność w biznesie. Projekt zainicjowany przez Fundację Sukcesu Pisanego Szminką, zrzesza prezesów dużych firm działających w Polsce. Wprowadzając elementy CSR do naszej organizacji warto odrzucić postrzeganie innych firm w kategoriach konkurencji, a raczej traktować ich jako potencalnych partnerów, a ich działania – jako źródło inspiracji. Razem możemy więcej!


Na zakończenie warto podkreślić, że CSR nie jest narzędziem PR. Nie jest to klasyczna technika pozycjonowania marki czy komunikacji medialnej. Jednak PR jest potrzebny, nie tylko alby wydobyć potencjał działań CSR, lecz także, aby na nowo odkryć potencjał marki, i w sposób ciekawy i skuteczny zaprezentować go światu. Dodatkowo wprowadzając do naszych projektów elementy oparte na społecznej odpowiedzialności biznesu nie tylko kreujemy pozytywny wizerunek marki, lecz także mamy szansę nieść dobrą radę, pomoc oraz wsparcie grupom i osobom tego potrzebującym. A to procentuje.

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page